Nøgletal

DKK'000 2023 2022 2021
 Nettoomsætning 2.606.322 2.656.342 2.480.869
 Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) 440.990 478.445 422.912
 Resultat før finansielle poster (EBIT) 241.236 296.130 269.064
 Resultat af finansielle poster -40.176 -27.599 -11.290
 Resultat før skat og minoriteter 201.060 268.531 257.774
 Årets resultat 159.222 213.443 203.217
       
 Langfristede aktiver 1.839.621 1.762.928 1.470.872
 Samlede aktiver 3.019.634 2.961.902 2.530.017
 Egenkapital inkl. minoriteter 1.463.570 1.266.102 1.084.022
       
 Investeringer i materielle anlægsaktiver 210.995 245.365 198.107
 (ekskl. akkvisitioner)      
 - pengestrøm fra driftsaktivitet 360.372 264.491 237.701
 - pengestrøm fra investeringsaktivitet -187.461 -320.927 -221.930
 - pengestrøm fra finansieringsaktivitet -216.058 67.697 -56.300
 Ændring i likvider -43.147 11.261 -40.529
       
 Nettobærende gæld (NIBD) 1.030.599 1.034.548 821.986
 NIBD/EBITDA 2,3 2,2 1,9
       
 Overskudsgrad % (EBITA-margin) 9,3 11,1 10,8
 Afkast af investeret kapital inkl. goodwill % 9,5 13,3 14,2
 Afkast af investeret kapital ekskl. goodwill % 10,9 15,2 16,1
 Egenkapitalens forrentning % (ROE),
 ekskl. minoriteter
11,6 18,2 19,4
       
 Egenkapitalandel, ekskl. minoriteter % 48,3 42,6 42,7
 Egenkapitalandel inkl. minoriteter % 48,5 42,7 42,8
       
 Resultat pr. aktie, DKK pr. stk. 13,04 17,49 16,63
 Årets samlede udbytte 3,00 3,00 3,00
 Børskurs, DKK pr. stk.,ultimo 218,50 256,50 441,00
 Indre værdi pr. aktie, DKK pr. stk., ultimo 120,49 103,77 88,77
 Børskurs/indre værdi, ultimo. 1,81 2,47 4,97
       
 Gennemsnitligt antal medarbejdere 2.351 2.485 2.380

 

Dette site bruger cookies for at huske indstillinger, lave statistik og forbedre oplevelsen for dig. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.