Nøgletal

DKK'000 2021 2020 2019
 Nettoomsætning 2.480.869 2.178.189 2.012.932
 Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) 422.912 356.381 307.510
 Resultat før finansielle poster (EBIT) 269.064 214.831 177.829
 Resultat af finansielle poster -11.290 -21.064 -2.436
 Resultat før skat og minoriteter 257.774 193.767 175.393
 Årets resultat 203.217 150.841 140.269
       
 Langfristede aktiver 1.470.872 1.332.107 1.218.274
 Samlede aktiver 2.530.017 2.264.875 2.058.615
 Egenkapital inkl. minoriteter 1.084.022 1.007.379 710.402
       
 Investeringer i materielle anlægsaktiver 198.107 143.378 154.997
 (ekskl. akkvisitioner)      
 - pengestrøm fra driftsaktivitet 237.701 320.435 158.630
 - pengestrøm fra investeringsaktivitet -221.930 -203.392 -180.202
 - pengestrøm fra finansieringsaktivitet -56.300 -43.057 8.836
 Ændring i likvider -40.529 73.986 -12.736
       
 Nettobærende gæld (NIBD) 821.986 686.142 875.677
 NIBD/EBITDA 1,9 1,9 2,8
       
 Overskudsgrad % (EBITA-margin) 10,8 9,9 8,8
 Afkast af investeret kapital inkl. goodwill % 14,2 12,3 11,8
 Afkast af investeret kapital ekskl. goodwill % 16,1 14,0 13,5
 Egenkapitalens forrentning % (ROE),
 ekskl. minoriteter
19,4 17,6 21,1
       
 Egenkapitalandel, ekskl. minoriteter % 42,7 44,4 34,4
 Egenkapitalandel inkl. minoriteter % 42,8 44,5 34,5
       
 Resultat pr. aktie, DKK pr. stk. 16,63 12,85 12,57
 Årets samlede udbytte 3,00 5,00 0,00
 Børskurs, DKK pr. stk.,ultimo 441,00 271,00 242,00
 Indre værdi pr. aktie, DKK pr. stk., ultimo 88,77 82,35 63,51
 Børskurs/indre værdi, ultimo. 4,97 3,29 3,81
       
 Gennemsnitligt antal medarbejdere 2.380 2.214 2.114

 

Dette site bruger cookies for at huske indstillinger, lave statistik og forbedre oplevelsen for dig. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.