Nøgletal

DKK'000 2018  2017  2016 
 Nettoomsætning 1.965.028 1.884.144 1.519.044
 Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) 285.619 274.994 202.857
 Resultat før finansielle poster (EBIT) 195.924 193.517 133.415
 Resultat af finansielle poster 4.189 -17.801 -10.799
 Resultat før skat og minoriteter 200.113 175.716 122.616
 Årets resultat 160.083 132.259 93.387
 SP Group A/S' andel heraf 160.434 132.169 92.420
       
 Langfristede aktiver 938.668 873.257 669.136
 Samlede aktiver 1.640.509 1.515.159 1.200.671
 Egenkapital 617.682 536.599 427.636
 Egenkapital inkl. minoriteter 620.030 537.687 428.976
       
 Investeringer i materielle anlægsaktiver 123.648 182.341 107.035
 (ekskl. akkvisitioner)      
 - pengestrøm fra driftsaktivitet 173.401 180.767 140.439
 - pengestrøm fra investeringsaktivitet -124.647 -204.793 -80.126
 - pengestrøm fra finansieringsaktivitet -62.917 45.906 -50.351
 Ændring i likvider -14.163 21.880 9.962
       
 Nettobærende gæld (NIBD) 576.598 509.123 407.711
 NIBD/EBITDA 2,0 1,9 2,0
       
 Overskudsgrad % (EBITA-margin) 10,0 10,3 8,8
 Afkast af investeret kapital inkl. goodwill % 15,8 18,8 15,5
 Afkast af investeret kapital ekskl. goodwill % 18,6 22,3 18,6
 Egenkapitalens forrentning % (ROE),
 ekskl. minoriteter
27,8 27,4 22,6
       
 Egenkapitalandel, ekskl. minoriteter % 37,7 35,4 35,6
 Egenkapitalandel inkl. minoriteter % 37,8 35,5 35,7
       
 Resultat pr. aktie, DKK pr. stk. 14,37 11,84 8,37
 Årets samlede udbytte 2,4 2,0 1,2
 Børskurs, DKK pr. stk.,ultimo 197,5 219,00 134,80
 Indre værdi pr. aktie, DKK pr. stk., ultimo 55,35 48,03 38,32
 Børskurs/indre værdi, ultimo. 3,57 4,56 3,52
       
 Gennemsnitligt antal medarbejdere 1.994 1.852 1.559

 

Dette site bruger cookies for at huske indstillinger, lave statistik og forbedre oplevelsen for dig. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.