IFRS

SP Group A/S aflægger årsrapport efter IFRS. Anvendt regnskabspraksis fremgår af årsrapporten for 2023 i note 1.

Implementering af nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag

SP Group A/S har med virkning fra 1. januar 2023 implementeret følgende nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag:

• Ændringer til IAS 12 Indkomstskatter vedrørende udskudt skat relateret til aktiver og forpligtelser der opstår fra en samlet transaktion
• Ændringer til IAS 1 Præsentation af årsregnskaber og Practice Statement 2: Vurdering af væsentlighed vedrørende oplysning om anvendt regnskabspraksis
• Ændringer til IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændring af regnskabsmæssige skøn og fejl vedrørende definition af regnskabsmæssige skøn

Ingen af ovenstående ændringer har påvirket indregning og måling i 2023 eller forventes at påvirke koncernen.

 • Aktieinformation

  undefined

  Følg kursudviklingen på SP Groups aktier her.

  Grafen er direkte linket til NASDAQ Copenhagen.

  » Nasdaq website

   

   

   

   

 • Rapporter

  Såfremt årsrapporterne ønskes tilsendt, send da venligst en e-mail til: info@sp-group.dk med angivelse af navn og adresse, hvorefter de ønskede årsrapporter vil blive tilsendt hurtigst muligt.

Dette site bruger cookies for at huske indstillinger, lave statistik og forbedre oplevelsen for dig. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.