IFRS

 SP Group A/S aflægger årsrapport efter IFRS. Anvendt regnskabspraksis fremgår af årsrapporten for 2018 i note 1.

 

Ændring af anvendt regnskabspraksis

SP Group A/S har med virkning fra 1. januar 2018 implementeret følgende nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag:

• IFRS 9 Finansielle instrumenter
• IFRS 15 Omsætning fra kontrakter med kunder
• Amendments to IFRS 2 om klassifikation og maling af aktiebaseret vederlæggelse
• Amendments to IAS 40 om overførsel til eller fra investeringsejendomme
• IFRIC 22 om transaktioner i fremmed valuta og forudbetalinger
• Dele af Annual Improvements to IFRSs 2014-2016

I Annual Improvements to IFRSs 2014-2016 er det den resterende del vedrørende IFRS 1 og IAS 28 der træder i kraft med virkning fra 1. januar 2018.

Af ovenstående har alene IFRS 9 og IFRS 15 påvirket indregning og maling i årsrapporten.

Efterfølgende vises effekten af IFRS 9 og IFRS 15 på indregning og måling. Effekten har alene ubetydelig indflydelse på resultat og udvandet resultat pr. aktie og ingen indflydelse på pengestrømsopgørelsen. Herudover er effekten på balancen ubetydelig, hvorfor der ikke er præsenteret en tredje balance (primobalance i sammenligningsåret) i de primære balancer.

 

 • Aktieinformation

  undefined

  Følg kursudviklingen på SP Groups aktier her.

  Grafen er direkte linket til NASDAQ Copenhagen.

  » Nasdaq website

   

   

   

   

 • Rapporter

  Såfremt årsrapporterne ønskes tilsendt, send da venligst en e-mail til: info@sp-group.dk med angivelse af navn og adresse, hvorefter de ønskede årsrapporter vil blive tilsendt hurtigst muligt.

Dette site bruger cookies for at huske indstillinger, lave statistik og forbedre oplevelsen for dig. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.