IFRS

SP Group A/S aflægger årsrapport efter IFRS. Anvendt regnskabspraksis fremgår af årsrapporten for 2021 i note 1.

 

Implementering af nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag

SP Group A/S har med virkning fra 1. januar 2021 implementeret følgende nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag:

• Amendments to IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 and IFRS 16 om IBORreformen (fase 2). 

Ovenstående ændringer tillader midlertidige lempelser for årsregnskabet, indtil det eksisterende rente-benchmark erstattes med en alternativ ”næsten risikofrie rente” (RFR). De midlertidige ændringer omfatter følgende praktiske lempelser.

• Kontraktuelle ændringer eller ændringer til pengestrømme, der er direkte relateret til IBOR-reformen, skal behandles som ændringer til en flydende rente ligesom       ændringer i en markedsrente.
• Ændringer, som er krævet af IBOR-reformen til enten sikringsforhold eller sikringsdokumentation, kan gennemføres, uden at sikringsforholdet ophører.
• Midlertidig lempelse for at virksomheder skal opfylde kravet om, at en komponent skal være særskilt identificerbar, når et RFR-instrument udpeges til sikring af en     risikokomponent. 


Ændringerne som følge af IBOR-reformen (fase 2) har ikke haft indvirkning på indregning og måling i årsrapporten.

 • Aktieinformation

  undefined

  Følg kursudviklingen på SP Groups aktier her.

  Grafen er direkte linket til NASDAQ Copenhagen.

  » Nasdaq website

   

   

   

   

 • Rapporter

  Såfremt årsrapporterne ønskes tilsendt, send da venligst en e-mail til: info@sp-group.dk med angivelse af navn og adresse, hvorefter de ønskede årsrapporter vil blive tilsendt hurtigst muligt.

Dette site bruger cookies for at huske indstillinger, lave statistik og forbedre oplevelsen for dig. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.