Finansielle målsætninger

Frem mod 2024

Med afsæt i de resultater vi opnåede i perioden 2010-2015, formulerede vi vor 2020 ambition, som var en omsætning i niveauet DKK 2 mia. og en EBITDA margin i niveauet 14-15 % i 2020. Resultatet før skat skulle op på 8-10 % af omsætningen fra de 6,1 %, vi opnåede i 2015.

Med resultaterne i 2018 (omsætning DKK 2,0 mia., EBITDA margin 14,5 % og resultat før skat på 10,2 % af omsætningen) indfriede vi 2020 målene allerede i 2018. Derfor lancerede vi vor 2022 ambition. Men den lave vækst i 2018 og 2019 samt Corona virussets udbredelse i 2020 gør, at vi bliver forsinket i at realisere ambitionerne. Vi tror, at vi bliver 2 år forsinket og omdøbte 2022 ambitionerne til 2024 ambitionerne, primært på grund af Corona.

Frem mod 2024 er vor ambition, at vi ved fortsat kundefokus og organisk vækst kombineret med akkvisitioner (’buy and build’ strategi, gerne virksomheder med egne produkter og varemærker) kan nå en omsætning i niveauet DKK 3,3 - 4,0 mia. i 2024. Vi skal i så fald nå en årlig vækst (CAGR på 12-22 % p.a.) i perioden 2023-2024. I perioden 2010-2022 voksede vi 10 % p.a. (CAGR), og i perioden 2014-2017 voksede vi 16 % p.a. (CAGR).

Den organiske vækst har ret konstant været 6-7 % p.a. fra 2010 til 2017. Det tror vi også, at vi kan opnå i fremtiden, hvis vi har velfungerende markeder, og ingen pandemier, handelskrige eller krige.

Ved at øge andelen af egne produkter i det samlede salg fra de nuværende 26,5 % til 28-30 % i 2024, fortsætte internationaliseringen og øge effektiviteten yderligere samt ved massive investeringer i ny teknologi og mennesker, er det vor ambition at øge EBITDA margin til 17-20 % i 2024 (eller mere hvis vi ikke laver store akkvisitioner) og øge resultatet før skat til 10-12 % af omsætningen, idet andelen af egne produkter og avancerede løsninger forventes at vokse relativt mere end resten af omsætningen.

På underleverandøropgaver er det uændret målet at opnå et resultat før skat svarende til 5 % af omsætningen.

Det er derfor ambitionen at øge resultatet før skat til niveauet DKK 400 mio. i 2024 (12 % af DKK 3,3 mia. eller 10 % af DKK 4,0 mia., idet høj vækst ved akkvisitioner risikerer at reducere margin). Dette vil kræve, at EBT vokser 22 % p.a. i 2023-2024. I perioden 2010-2022 voksede EBT 20 % i gennemsnit (CAGR).

Alt dette forudsætter, at der generelt er velfungerende markeder og akkvisitionsmuligheder til rimelige priser.

Det er ledelsens mål, at forholdet mellem den rentebærende nettogæld og EBITDA er 2-3,5, og at dette niveau fastholdes, så længe renteniveauet er lavt. I denne målsætning er der plads til aktivitetsudvidelser ud over det planlagte frem til 2024. SP Group vil fortsat nedbringe den rentebærende nettogæld ved at styrke pengestrømmene fra driften samt ved at sælge ikke-værdiskabende aktiver for at frigøre kapital.

Soliditeten (inklusive minoriteters andel af egenkapitalen) vil blive fastholdt på 25-45 %. Bliver soliditeten lavere, fordi aktiviteterne udvides, vil Selskabet overveje at bede aktionærerne om yderligere kapital. Bliver soliditeten modsat højere, forventes overskydende kapital ledt tilbage til aktionærerne.

SP Group tilstræber at give aktionærerne et fornuftigt afkast gennem kursstigninger. Det er ambitionen, at resultatet pr. aktie (EPS) over en 5-årig periode i gennemsnit stiger med 20 % p.a. I 2022 steg EPS med 6,4 %. I perioden 2010 – 2022 er EPS steget med 19,5 % i gennemsnit (CAGR).

Udbyttet har de seneste år udgjort mellem 15 % og 20 % af resultatet efter skat. Forud for de årlige generalforsamlinger vurderer ledelsen, om niveauet er passende. Det foreslåede udbytte for 2022 svarer til 17,6 % af overskuddet efter skat.

 • Aktieinformation

  undefined

  Følg kursudviklingen på SP Groups aktier her.

  Grafen er direkte linket til NASDAQ Copenhagen.

  » Nasdaq website

   

   

   

   

 • Rapporter

  Såfremt årsrapporterne ønskes tilsendt, send da venligst en e-mail til: info@sp-group.dk med angivelse af navn og adresse, hvorefter de ønskede årsrapporter vil blive tilsendt hurtigst muligt.

Dette site bruger cookies for at huske indstillinger, lave statistik og forbedre oplevelsen for dig. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.