Corporate Social Responsibility

SP Group har i 2023 haft fokus på vort medansvar for at bidrage til en mere bæredygtig verden. Vi har i samarbejde med vore kunder udviklet og fremstillet produkter, der fremmer livskvalitet og mere effektiv udnyttelse af ressourcer – til gavn for både klima, miljø, mennesker og dyr.

Vi har videreført et innovativt blik på vor drift og fremstilling for at optimere på ressourceforbrug og fremme bæredygtige processer. Det bidrager til en positiv udvikling globalt og lokalt og er med til at fremme vore medarbejderes sundhed og sikkerhed.

Med vor tilstedeværelse i 12 lande og 31 fabrikker har vi salg af produkter i alle dele af verden og dermed mulighed for på flere måder at skabe gode vilkår for miljø, dyr og mennesker i mange forskellige typer af samfund.

Vi støtter initiativet bag FN’s 17 verdensmål, hvortil vore indsatser bidrager direkte eller indirekte. For at understrege SP Groups engagement i global bæredygtighed er Koncernen medlem af FN Global Compact og bygger sit bæredygtighedsarbejde gennem 11 år på principperne deri.

I år har vi tilrettelagt vor rapportering om samfundsansvar efter de nye, men endnu ikke gældende regler i EU Direktivet for virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD) og de tilhørende Europæiske Standarder for Bæredygtighedsrapportering (ESRS) om væsentlighedsvurdering og definition af datapunkter til måling af påvirkningen af klimamæssig bæredygtighed (E), social bæredygtighed (S) og god forretningsskik (G).

For at bidrage bedst muligt til den grønne omstilling har vi med 2030 som horisont opstillet disse strategiske mål:

• Ingen negative miljømæssige påvirkninger fra driften
• Hele den globale produktion kører på vedvarende energi
• Hele virksomheden er CO₂ neutral i Scope 1 og Scope 2
• Understøttelse af transitionen til vedvarende energi ved at producere avancerede plast- og kompositløsninger, der indgår i moderne energiproduktion
• Producere avancerede plastløsninger, der bidrager til energioptimering, isolering, rent vand og ren luft
• Producere avancerede plast- og coatingløsninger der bidrager til et længere og bedre liv

Denne rapport udgør SP Groups redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens § 99 a, kønsfordeling i ledelsen efter årsregnskabslovens § 99 b (se afsnit om kønsligestilling) og mangfoldighed efter årsregnskabslovens § 107d (se afsnit om mangfoldighed) samt dataetik efter årsregnskabslovens
§ 99 d. Rapporten oplyser derudover om vore aktiviteter i forhold til EU taksonomiforordningen. Rapporten udgør desuden supplerende dokumentation til vor Communication on Progress rapport til FN Global Compact.


Læs hele Corporate Social Responsibility rapporten her

Læs vores CSR politik her

 • Aktieinformation

  undefined

  Følg kursudviklingen på SP Groups aktier her.

  Grafen er direkte linket til NASDAQ Copenhagen.

  » Nasdaq website

   

   

   

   

 • Rapporter

  Såfremt årsrapporterne ønskes tilsendt, send da venligst en e-mail til: info@sp-group.dk med angivelse af navn og adresse, hvorefter de ønskede årsrapporter vil blive tilsendt hurtigst muligt.

Dette site bruger cookies for at huske indstillinger, lave statistik og forbedre oplevelsen for dig. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.