Hjerte- og organscanner

SP Medical har samarbejdet med en amerikansk kunde om udvikling og produktion af 76 emner til en mobil hjerte- og organscanner.  SP Medical blev valgt til projektet på baggrund af pris og kvalitet samt den positive erfaring, som kunden har haft med SP Medical samt øvrige selskaber i SP Group igennem mange år.
I projektet indgår både emner til afdækning af scanneren samt en lang række funktionelle dele. Plastemnerne delmonteres i 10 enheder, hvori der også indgår en lang række tilkøbte komponenter.
Det blev hurtigt klarlagt, at SP Moulding skulle fremstille de store emner til afdækning, og SP Medical skulle fremstille øvrige plastkomponenter og montager, og der blev derfor nedsat en projektgruppe på tværs af SP Medical og SP Moulding.

 

Udvikling

Første fase i projektet var at vælge materialer, overflader, processer samt tilrette konstruktioner, så de var egnede til masseproduktion. I denne fase blev der også udvalgt leverandører af komponenter samt overfladebehandling.
Under forløbet blev der lavet forsøg med forskellige materialer, overfladebehandlinger samt udarbejdet en del prototyper.

 

Fremtagning af værktøjer og produktionsmodning

Efter de endelige konstruktioner, materialevalg mm. var fastlagt, skulle der hjemtages støbeværktøjer. Valget af værktøjsleverandører faldt hurtigt på tre af vores godkendte leverandører i Kina.
Indenfor 75 dage blev støbeværktøjerne fremstillet og indkørt, og der blev leveret de første udfaldsprøver. Herefter blev konstruktionerne endnu engang gennemgået, og der blev foretaget mindre justeringer for at sikre funktion og reproducerbarhed.
Støbeværktøjerne blev justeret og derefter sendt til Danmark, hvor den endelige indkøring, dokumentation og validering blev foretaget.

 

Ramp-up og masseproduktion

I starten af produktets livscyklus var det forventet, at afsætningen var ujævn og volumenet lavt. Vi valgte at starte produktionen i Danmark og afvente eventuelle tilbagemeldinger fra markedet, som kunne medføre justeringer af konstruktionerne og kravene i øvrigt.
Efter en periode, hvor afsætningen var steget støt, og det lå fast, at der ikke skulle ændres i konstruktion og krav i øvrigt, startede en overflytning til SP Medicals fabrik i Polen.
Der blev indrettet lokaler, hvorefter maskiner og montageudstyr blev flyttet, og personale blev trænet af kollegaerne i Danmark
I dag distribueres emnerne til en lang række af kundens underleverandører i Europa og USA, som videreforædler produkterne, primært i form af elektronikmontage.

 

Dette site bruger cookies for at huske indstillinger, lave statistik og forbedre oplevelsen for dig. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.