SP Group - Surface and Plastic solutions

SP Group producerer formstøbte emner i plast og udforer overfladebelægninger på plast- og metalemner. SP Group er en forende leverandør af plastforarbejdede emner til dansk industri og har en stigende eksport og voksende produktion fra egne fabrikker i Danmark, Polen, Letland, Sverige, Slovakiet, Kina, USA og Brasilien. SP Group har desuden salgs- og serviceselskaber i Sverige, Norge, Holland og Canada. SP Group er noteret på NASDAQ Copenhagen og havde i 2016 i gennemsnit 1.559 medarbejdere og havde ultimo 2016 ca. 1.300 navnenoterede aktionærer.

 

Vi opererer også som systemleverandør 

SP Group A/S består af en række plastforarbejdende virksomheder, der i et indbyrdes forhold er i stand til at skabe synergi såvel internt som i samarbejde med koncernens kunder. 

Markedet kræver i stadigt større omfang systemleverandører, der i et strategisk samarbejde kan skabe værditilvækst og konkurrencedygtighed, samt være indstillet til, som underleverandør, at følge kunden i en globaliseret vækststrategi.

 

Altid en løsning indenfor gruppen

Der er mange faktorer, der spiller ind ved valg af produktionsform til plastemner. Størrelse, antal enheder, livstidscyklus, materialekrav og design er nogle af dem. Valget af produktionsform er heller ikke statisk. Det kan ofte ændre sig i løbet af produktets levetid. SP Group's samlede kompetencer betyder, at vi til enhver tid kan rådgive om og tilbyde vores kunder den optimale produktionsform. 

undefined