Aktionærsammensætning

Ejerforhold medio marts 2018

Navn Hjemsted Antal (stk.) Antal (%)
Schur Finance A/S Horsens  466.938 20,5%
Frank Gad, inkl. nærtstående Frederiksberg 365.124 16,0%
ATP Hillerød 141.302 6,2%
    973.364 42,7%

 

Fordeling øvrige aktier

SP Group (egne aktier) 53.535 2,4%
Navnenoterede under 5% 1.145.356 50,3%
Ikke navnenoterede 105.745 4,6%

TOTAL

2.278.000

100%

 

Bestyrelse & direktion:     Privat Eget firma Nærtstående I alt
Niels Kristian Agner 28.000     28.000
Erik Preben Holm 12.832      12.832
Hans Wilhelm Schur     466.938   466.938
Bente Overgaard 760     760
Hans-Henrik Eriksen 3.500  500   4.000
Frank Gad 89.966 271.168 3.990 365.124
Jørgen Nielsen 26.695     26.995
  162.053 271.668 470.928 904.649
 • Aktieinformation

  undefined

  Følg kursudviklingen på SP Groups aktier her.

  Grafen er direkte linket til NASDAQ Copenhagen og opdateres automatisk.

  » Nasdaq website

 • Rapporter

  Såfremt årsrapporterne ønskes tilsendt, send da venligst en e-mail til: info@sp-group.dk med angivelse af navn og adresse, hvorefter de ønskede årsrapporter vil blive tilsendt hurtigst muligt.