Aktionærsammensætning

Ejerforhold pr. 12/11 2018

Navn Hjemsted Antal (stk.) Antal (%)
Schur Finance A/S Horsens  1.952.574 17,1%
Frank Gad, inkl. nærtstående Frederiksberg 1.447.620 12,7%
Odin Fund Management Oslo 800.000 7,0%
ATP Hillerød 706.510 6,2%
Lannebo Fonder Stockholm 570.868 5,0%
    5.477.572 48,1%

 

Fordeling øvrige aktier

SP Group (egne aktier) 185.986 1,6%
Navnenoterede under 5% 5.303.874 46,6%
Ikke navnenoterede 422.568 3,7%

TOTAL

11.390.000

100%

 

Bestyrelse & direktion:     Privat Eget firma Nærtstående I alt
Niels Kristian Agner 115.000     115.000
Erik Preben Holm 64.160      64.160
Hans Wilhelm Schur     1.952.574   1.952.574
Bente Overgaard 4.816     4.816
Hans-Henrik Eriksen 17.500  2.500   20.000
Frank Gad 173.830 1.253.840 19.950 1.447.620
Jørgen Nielsen 144.975     144.975
  520.281 1.256.340 1.972.524 3.749.145

 

 • Aktieinformation

  undefined

  Følg kursudviklingen på SP Groups aktier her.

  Grafen er direkte linket til NASDAQ Copenhagen og opdateres automatisk.

  » Nasdaq website

 • Rapporter

  Såfremt årsrapporterne ønskes tilsendt, send da venligst en e-mail til: info@sp-group.dk med angivelse af navn og adresse, hvorefter de ønskede årsrapporter vil blive tilsendt hurtigst muligt.