Aktionærsammensætning

Ejerforhold ultimo 2016

Navn Hjemsted Antal (stk.) Antal (%)
Schur Finance A/S Horsens  476.938 20,9%
Frank Gad, inkl. nærtstående Frederiksberg 371.229 16,3%
    848.167 37,2%

 

Fordeling øvrige aktier

SP Group (egne aktier) 54.635 2,4%
Navnenoterede under 5% 1.273.199 55,9%
Ikke navnenoterede 101.999 4,5%

TOTAL

2.278.000

100%

 

Bestyrelse & direktion:     Privat Eget firma Nærtstående
Niels Kristian Agner 33.667    
Erik Preben Holm 18.832    
Hans Wilhelm Schur     476.938
Erik Christensen 18.787 21.313 50.605
Hans-Henrik Eriksen 3.500    
Frank Gad 89.966 277.273 3.990
Jørgen Nielsen 26.695    
  191.447 298.586 531.533
 • Aktieinformation

  undefined

  Følg kursudviklingen på SP Groups aktier her.

  Grafen er direkte linket til NASDAQ Copenhagen og opdateres automatisk.

  » Nasdaq website

 • Rapporter

  Såfremt årsrapporterne ønskes tilsendt, send da venligst en e-mail til: info@sp-group.dk med angivelse af navn og adresse, hvorefter de ønskede årsrapporter vil blive tilsendt hurtigst muligt.